Houderschapbelasting en Schorsing

Sinds op 1 april 1995 de Wet op de Motorrijtuigenbelasting is gewijzigd - men spreekt ook wel van 'houderschapsbelasting' - is niet langer het daadwerkelijk gebruik van een voertuig op de openbare weg de grondslag om belasting te heffen, maar het enkele bezit vormt het belastbare feit. Ook het verzekeren en de APK-goedkeuring is verplicht voor elk voertuig dat men bezit. Men dient nu dus - of men nu gebruik maakt van het voertuig of niet - altijd aan een aantal verplichtingen te voldoen. Deze zijn afhankelijk van het soort voertuig en de ouderdom ervan.

alle soorten voertuigen van 25 jaar en ouder zijn vrijgesteld van het betalen van de motorrijtuigenbelasting zonder beperkende voorwaarden, met als uitzondering zware bedrijfsvoertuigen (meer dan 3500 kg). Voor laatstgenoemde categorie geldt de vrijstelling alleen bij hobbymatig gebruik.

personenauto's en lichte bedrijfswagens (tot 3500 kg), jaarlijkse keuring als het voertuig drie jaar of ouder is. Zware bedrijfswagens, jaarlijkse keuring vanaf één jaar. Motorrijwielen zijn vrijgesteld van de APK.

verplicht voor alle soorten voertuigen, ongeacht de ouderdom.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting

De vrijstelling is in 1995 automatisch verleend aan iedereen die op 1 april 1995 een personenauto of motorfiets/scooter had die in 1995 25 jaar was of werd. Iedereen die een 25+bedrijfsvoertuig had moest de vrijstelling aanvragen. Iedereen die na 1 april 1995 een 25+voertuig aanschaft moet zelf vrijstelling vragen. Dit geldt ook voor elk voertuig dat in 1996 of later 25 jaar wordt. U vraagt vrijstelling met een briefje en een fotokopie van het kentekenbewijs (deel 1 en 2). U stuurt dat naar CBM, Postbus 9047, 7300 GJ Apeldoorn.

Let op: u als houder van het voertuig wordt vrijgesteld. Verkoopt u het voertuig dan moet de nieuwe houder weer vrijstelling aanvragen.

Schorsing

Gebruikt men het voertuig niet, en wil of kan men niet voldoen aan genoemde verplichtingen, dan dient men de verplichtingen te laten schorsen. Door het schorsen wordt het kentekenbewijs ongeldig. Een schorsing is één jaar geldig en kost voor personenauto's f 150,-; uitgezonderd zijn voertuigen ouder dan 15 jaar, hiervoor geldt een schorsingsbedrag van f 50,-. Vervolgschorsingen (indien verlengd voor de vervaldag) kosten jaarlijks (ook voor auto's jonger dan 15 jaar f 50,-. Een schorsing dient minimaal drie maanden te duren. Neemt men het voertuig binnen deze termijn weer in gebruik, dan dient men alsnog de volledige motorrijtuigenbelasting te betalen indien men geen vrijstelling heeft.
Sinds 1 januari 1996 is er voor verzamelaars een regeling, waarbij alle voertuigen van 15 jaar en ouder, waarvan het kenteken deel II op dezelfde naam staat, geschorst kunnen worden voor een bedrag van f 250,-.
Schorsing van een voertuig doet men op een (groter) postkantoor. Benodigd is deel 2 en kopie deel 3 (overschrijvingsbewijs) van het kenteken en een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs). U krijgt een nieuw deel 2 waarop staat aangegeven tot wanneer het voertuig geschorst is.
Ontschorsen doet u ook op het postkantoor; u krijgt dan weer een nieuw 'schoon' deel 2. De verplichtingen gaan dan onmiddelijk in. De RDW heeft een brochure uitgegeven 'Uw auto of motor en het kentekenbewijs'. Hierin staat alles precies beschreven. De brochure is op het postkantoor verkrijgbaar.